Fortolkning af dansk ret til discovery

Editionspligt, discovery og andre metoder til
Med udgangspunkt i dansk retspleje redegøres for den nordiske model for partsedition, herunder de begrænsninger, som gælder i parters forpligtelse til at fremlægge bevismidler.

Til sammenligning omtales de særlige ordninger med discovery i amerikansk og engelsk retspleje.

Myndighedernes forpligtelse til at medvirke til sagens oplysning behandles med udgangspunkt i reglerne om offentlighed i forvaltningen.

Som modstykke til de almindelige regler omtales nye særregler om bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder. 
97 KB

Get in touch

Book a meeting
Download whitepaper
Ring!
Kontakt
Governance IT A/S
Dronning Louises Vej 7
DK 2920 Charlottenlund

Tel: +45 7026 0350

www.governance-it.com

info@governance-it.com